środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie plotki PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku przypadków.

Sztachety PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot plastykowe na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i zaplanowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plot PVC na plot i furtkę ze sztachet potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy planowane sztachetki z plastyku na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz